Businessbrokerspain.com („Business Broker Spain”) feltételei

1. Jelen Feltételek

1.1 Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a feltételeket („Feltételek”), mivel ezek jogi dokumentumok, és jogokat és felelősségeket ruháznak fel a felhasználók felhasználói számára businessbrokerspain.com weboldal (a továbbiakban: a Webhely). Kinyomtathatja vagy tárolhatja a számítógépén későbbi felhasználás céljából. A Webhely folyamatos használatával elfogadja, hogy köti ezeket a Feltételeket.

1.2 Ezeket a feltételeket a Business Broker Spains adatvédelmi irányelveivel együtt kell értelmezni.

1.3 Ha a Feltételek elolvasása után nem vállalja, hogy kötelezi őket, kérjük, azonnal lépjen ki a Weboldalról.

2. Rólunk

„2.1 A Webhelyet a businessbrokerspain.com („Mi / mi”), székhelyünk a Centro Commercial Parque Mijas, Calle Rio Darro 15. iroda, 29640 Las Lagunas de Mijas, Málaga, Spanyolország “

3. Az oldal használata

3.1 Nem okozhat semmilyen kellemetlenséget, bosszúságot vagy kényelmetlenséget a Business Broker Spain, a Business Broker Spain ügyfeleinek vagy a Webhely felhasználóinak. Ön vállalja, hogy kártalanítja a Business Broker Spain-t minden olyan költséggel, követeléssel, kiadással vagy bírósági eljárással szemben, amely a Webhely használata miatt felmerülhet.

3.2 Ön egyetért azzal, hogy Ön felel a Honlap eléréséhez használt jelszavak és felhasználói nevek biztonságáért és használatáért. Ön vállalja, hogy minden ésszerű lépést megtesz a jelszavak és felhasználónevek védelme és megőrzése érdekében. Ha ezt elmulasztja, akkor felelősséget vállal a jelszavai és felhasználóneveinek illetéktelen használatáért, valamint az ennek eredményeként felmerülő károkért vagy veszteségekért.

3.3 Ön elfogadja, hogy nem használja a Webhelyet vagy a Business Broker Spain által biztosított bármely lehetőséget rágalmazó, sértő, illegális, obszcén anyagok, a mások megsértik ezeket a jogokat, vagy megsértik az Ön titoktartási kötelezettségét.

3.4 Ön vállalja, hogy semmilyen módon nem használja a Webhelyet, amely összekapcsolható több kéretlen e-mail terjesztésével.

3.5 Ön vállalja, hogy megtéríti a Business Broker Spain-t minden olyan költséggel, követeléssel, kiadással vagy bírósági eljárással szemben, amely a jelen Feltételek bármelyikének Általános Szerződési Feltételeinek megsértése miatt következhet be. Ezenkívül a Business Broker Spain bármikor visszavonhatja az Ön webhelyére vagy bármely más általuk nyújtott szolgáltatásra vagy területre vonatkozó hozzáférési jogosultságait, ha Ön megsérti az itt található Feltételeket.

3.6 A tőzsdei ingatlanként / vállalkozás tulajdonosaként ellenőrizni fogja a Business Broker Spain által az Ön ingatlannal / vállalkozásával kapcsolatban megjelenített információkat, és minden pontatlanságról tanácsot ad a Business Broker Spain-nek. Bármely lényeges változást, amely befolyásolhatja az ingatlanokat vagy a vállalkozás leírását, az Ön vagy ingatlan tulajdonosának módosítania kell a weboldalon.

3.7 Engedélyezi a Business Broker Spain csapat egyik tagjának, hogy hozzáférjen a felsorolt ​​ingatlanokhoz / vállalkozásokhoz annak érdekében, hogy megerősítse a leírások pontosságát, ha bármikor szükséges.

3.8 Minden megállapodott díjat és díjat írásban megerősítenek, követve az Ön ingatlanának / vállalkozásának felsorolására vonatkozó utasításokat. A Spanyolországi Business Broker-nek fizetendő díjak esedékessé válnak az ingatlan / üzlet megjelenítésének elfogadásával, és a számla kiállításától számított 7 naptári napon belül esedékesek. A Bizzlistától vásárolt további terveket vagy szolgáltatásokat a szolgáltatás bekövetkezte előtt kell megtenni, és a fizetést a szolgáltatás bekövetkezte előtt vagy a számlától számított 7 napon belül kell teljesíteni, amennyiben nem fizetnek. Az Business Broker Spain fenntartja a jogot, hogy visszavonja vagy elutasítsa cselekedjen a kért szolgáltatással.

4. Ingatlanok / üzleti listák előzetes jóváhagyása

4.1 A Business Broker Spain a közzététel előtt áttekinti és lehetőség szerint előzetesen jóváhagyja a webhelyen való közzétételre javasolt ingatlanokat / vállalkozásokat. A listát el lehet utasítani azzal az indokkal, hogy tartalma sérti a jelen Feltételeket, hogy az így hirdetett ingatlan / vállalkozás az „Elfogadható Irányítószámok listáján kívül” található, vagy bármilyen más okból, kizárólag a Business Broker Spain belátása szerint.

4.2 Ha bármikor változtat azon az anyagon, amelyet a Business Broker Spain korábban jóváhagyott, oly módon, hogy az anyag nem kapott volna előzetes jóváhagyást, a Business Broker Spain fenntartja a jogot, hogy az Ön anyagát eltávolítsa a Webhelyről anélkül, hogy bármiféle visszatérítést kellene fizetnie. pénzeket.

4.3 Azok az eladók, akik ingatlanokat / vállalkozásokat kívánnak felsorolni Spanyolországban, jogilag kötelesek pontos információkat megadni az ingatlan / vállalkozás leírásában és a meghirdetett ajánlatokban. Az eladó felelőssége, hogy ezeket az információkat előállítsa, és a Business Broker Spain nem felelős az ingatlan / vállalkozás pontatlan hirdetésének semmilyen következményéért és az emiatt felvetett cselekményekért.

5. Kapcsolatba lépni

5.1 Az Ön felelőssége továbbra is fenntartani a számunkra megadott elérhetőségeket. Ennek elmulasztása a jelen Feltételek megsértését jelenti. Ha a megkísérléstől számított 10 munkanapon belül nem tudunk kapcsolatba lépni Önnel, fenntartjuk a jogot, hogy Ön vagy harmadik fél értesítése nélkül eltávolítsuk hirdetését a Webhelyről.

6. Szellemi tulajdonjogok

6.1 Mi vagyunk a webhelyünkön és az azon közzétett anyagokban található összes szellemi tulajdonjog tulajdonosa vagy engedélyese. Ezeket a műveket szerzői jogi törvények és szerződések védik szerte a világon. Minden ilyen jog fenntartva.

6.2 Ön kinyomtathatja az oldalak bármelyikének egy példányát, és letölthet kivonatokat személyes hivatkozás céljából, és felhívhatja mások figyelmét az oldalunkon közzétett anyagokra.

6.3 Semmilyen módon nem módosíthatja a kinyomtatott vagy letöltött anyagok papíralapú vagy digitális másolatát, és semmilyen illusztrációt, fényképet, video- vagy hangsorozatot vagy grafikát nem használhat külön a kísérő szövegektől.

6.4 Mindig tudomásul kell venni a webhelyünk anyagának szerzőjeként (és az azonosított közreműködőként) fennálló státuszunkat.

6.5 Nem használhatja a Weboldalon található anyagok egyetlen részét sem kereskedelmi célokra, ha engedélyt nem szerez tőlünk vagy licencadóinktól, amelyet ok nélkül visszatarthatunk.

6.6 Ha weboldalunk bármely részét kinyomtatja, másolja vagy letölti, megsértve ezzel a felhasználási feltételeket, akkor azonnal megszűnik az Ön joga a webhelyünk használatára, és lehetőségünk szerint vissza kell adnia vagy meg kell semmisítenie az elkészített anyagok bármely másolatát .

6.7 Az ingatlan tulajdonosaként vállalja, hogy teljes felelősséget vállal az ingatlan adatainak pontosságáért, és ezzel megtérít minket az ennek eredményeként felmerülő költségekkel, követelésekkel, kiadásokkal vagy bírósági eljárásokkal szemben.

6.8 Kivéve, ha kifejezetten engedélyt adunk rá, Ön vállalja, hogy nem másolja, tölti le, nem adaptálja, módosítja, nem adja bérbe, nem adja bérbe, nem kölcsönzi el a terjesztést, vagy nem hoz létre származékos műveket a Weboldalon vagy annak tartalmában található anyagból, részben vagy egészben.

7. Felelősségünk

7.1 Az oldalunkon megjelenített anyagokat a pontosságára vonatkozó garanciák, feltételek és garanciák nélkül nyújtják. A törvény által megengedett mértékben mi, vállalatcsoportunk többi tagja és velünk kapcsolatban álló harmadik felek ezennel kifejezetten kizárjuk:

7.2 Minden olyan feltétel, szavatosság és egyéb feltétel, amelyet egyébként a törvény, a közjog vagy a méltányosság törvénye magában foglalhat.

7.3 Bármely felelősség minden olyan közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért, amelyet bármely felhasználó a webhelyünkkel kapcsolatban vagy a webhelyünk, a hozzá kapcsolódó webhelyek és bármilyen anyagok használatával, használatának képtelenségével vagy használatának eredményeivel kapcsolatban felmerült. rajta, beleértve korlátozás nélkül a következőkért való felelősséget:

jövedelemkiesés vagy bevétel;

üzleti veszteség;

elmaradt hasznot vagy szerződések;

várt megtakarítások elvesztését;

adatvesztés;

goodwill elvesztése;

pazarolt kezelési vagy irodai idő;

Bármilyen egyéb, bármilyen jellegű veszteségért vagy kárért, függetlenül attól, hogy károkozás (ideértve a gondatlanságot is), a szerződés megszegését vagy más módon okozza-e, még ha előrelátható is.

7.4 Ez nem érinti a gondatlanságunkból eredő halálesetekért vagy személyi sérülésekért való felelősségünket, sem más olyan felelősséget, amelyet az alkalmazandó jogszabályok nem zárhatnak ki vagy korlátozhatnak.

7.5. A Business Broker Spain további szolgáltatásokat kínál tőzsdei ügyfeleinek, például, de nem kizárólagosan a jelzálogkölcsönöket, biztosításokat, nyugdíjakat és befektetéseket, valamint a közvetítéseket, amelyekből a Business Broker Spain jutalékot nyerhet.

8. A kihelyezett információkra való támaszkodás

8.1 Az internetes oldalunkon közzétett kommentárok és egyéb anyagok nem jelentik azt a tanácsot, amelyre támaszkodni kell. Eltekintünk minden felelősségtől és felelősségtől, amely az ilyen anyagokra való támaszkodásból ered, amelyet webhelyünk bármely látogatója, vagy bárki tud tájékoztatni annak tartalmáról.

8.2 A Business Broker Spain nem vállal felelősséget vagy garanciát azzal kapcsolatban, hogy a webhelyen hirdetett bármely ingatlan / vállalkozás („az ingatlan”)

- Terhektől és terhektől mentes, bármely szolgalom vagy korlátozó szövetség vagy egyéb le nem járt jog terheli

- Az így kitartó fél jogszerűen vagy előnyösen birtokolja

- Az, hogy minden ilyen jellegű ingatlan felsorolás ténymegállapítás.

- Egyébként pontosan le van írva

8.3 Minden ellenőrzést vagy keresést el kell végeznie, vagy meg kell tennie minden releváns lépést, amely bármely ingatlan / vállalkozás leírásában vagy felajánlásában hibákat tárhat fel.

9. Nincs ajánlat

9.1 A Webhelyen elhelyezett ingatlan / üzleti listák nem képezik az ajánlat vagy a szerződés részét. Az érintett személyek felelőssége, hogy vételi vagy eladási ajánlatokat tegyenek, és a vonatkozó ügyleteket lebonyolítsák a felsorolt ​​ingatlanokkal / vállalkozásokkal.

10. Levelezés és általános vezetés

10.1 A Business Broker Spain csapata elkötelezett amellett, hogy segítséget nyújtson az összes tulajdonos és vásárló közötti levelezésben.

11. Vírusok, hackelés és egyéb bűncselekmények

11.1 Nem szabad visszaélnie webhelyünkkel vírusok, trójaiak, férgek, logikai bombák vagy más, rosszindulatú vagy technológiailag káros anyagok tudatos bevezetésével. Nem szabad megpróbálnia illetéktelen hozzáférést szerezni webhelyünkhöz, ahhoz a szerverhez, amelyen az oldalunkat tárolják, vagy bármilyen szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz, amely a webhelyünkhöz kapcsolódik. Nem támadhatja meg webhelyünket szolgáltatásmegtagadási támadással vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadással.

11.2 Ennek a rendelkezésnek a megsértésével bűncselekményt követne el. Minden ilyen jogsértést jelenteni fogunk az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, és együttműködünk ezekkel a hatóságokkal az Ön személyazonosságának felfedésével. Ilyen megsértés esetén azonnal megszűnik a webhelyünk használatához fűződő joga.

11.3 Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet terjesztett szolgáltatásmegtagadási támadás, vírusok vagy más, technológiailag káros anyagok okozhatnak, amelyek megfertőzhetik számítógépes berendezéseit, számítógépes programjait, adatait vagy más tulajdonát képező anyagokat a webhelyünk használata miatt. vagy a rajta vagy az ahhoz kapcsolódó bármely weboldalon közzétett bármilyen anyag letöltésére.

12. Webhelyünk rendszeresen változik

12.1 Célunk az oldalunk rendszeres frissítése, és bármikor megváltoztathatjuk a tartalmát. Szükség esetén felfüggeszthetjük a webhelyünkhöz való hozzáférést, vagy korlátlanul bezárhatjuk. Webhelyünk bármely anyaga bármikor elavult lehet, és nem vagyunk kötelesek frissíteni az ilyen anyagokat.

12.2 Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen okból bármilyen anyagot eltávolítsunk a Webhelyről, Ön vagy harmadik fél értesítése nélkül, saját belátásunk szerint. Nem vállalunk felelősséget az ilyen eltávolítás következtében bekövetkezett veszteségért vagy kárért

13. Linkek az oldalunkról

13.1 Ha webhelyünk más oldalakra mutató linkeket és harmadik felek által biztosított forrásokat tartalmaz, ezeket a linkeket csak az Ön tájékoztatása céljából nyújtjuk. Nem ellenőrizhetjük ezeknek a webhelyeknek vagy erőforrásoknak a tartalmát, és nem vállalunk felelősséget azokért, illetve az Ön használatából eredő veszteségekért vagy károkért.

14. Anyag feltöltése az oldalunkra

14.1 Valahányszor olyan funkciót használ, amely lehetővé teszi, hogy anyagot töltsön fel weboldalunkra, vagy kapcsolatba lépjen webhelyünk más felhasználóival, be kell tartania ezeket a feltételeket. Ön garantálja, hogy az ilyen hozzájárulások nem tartalmaznak rágalmazó, sértő, illegális, obszcén anyagot, amely mások szellemi tulajdonjogainak hatálya alá tartozik, megsértve ezeket a jogokat, vagy megsértve minden titoktartási kötelezettséget, amely kötelezi Önt, és kártalanít a garancia megsértése miatt.

14.2 A webhelyünkre feltöltött bármilyen anyag nem bizalmas és nem védett, és jogunk van bármilyen ilyen célú anyag felhasználására, másolására, terjesztésére és harmadik fél számára történő közzétételére. Jogunk van személyazonosságát felfedni minden olyan harmadik fél számára, aki azt állítja, hogy bármely, az Ön által webhelyünkre feltöltött vagy feltöltött anyag megsérti a szellemi tulajdonjogukat, vagy a magánélethez való jogukat, vagy megsérti a törvényi előírásokat. rendelkezéseket, vagy bármilyen más módon jogellenes.

14.3 Nem vállalunk felelősséget harmadik félnek, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az Ön vagy a webhelyünk bármely más felhasználója által közzétett anyagok tartalmáért vagy pontosságáért.

14.4 Jogunk van eltávolítani minden olyan anyagot vagy posztot, amelyet weboldalunkon tett, ha véleményünk szerint az ilyen anyag nem felel meg a jelen Feltételeknek.

15. Internet-hozzáférés

15.1 A Business Broker Spain nem vállal felelősséget az internet eléréséből eredő veszteségekért vagy károkért. Ön saját felelősségére hozzáfér az internethez, és minden vonatkozó joghatóság törvényei kötik Önt. A megszakított hozzáférés vagy az internet-hozzáférés képtelensége miatt elszenvedett veszteségekért a Business Broker Spain nem felelős.

16. Joghatóság és alkalmazandó jog

16.1 A spanyol bíróságok nem kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a webhelyünk látogatásából eredő vagy ahhoz kapcsolódó bármely követeléssel kapcsolatban [bár fenntartjuk a jogot, hogy eljárást indítsunk Ön ellen e feltételek megszegése miatt lakóhelye szerinti országban vagy bármely más releváns ügyben. ország]. Ezeket a felhasználási feltételeket a spanyol törvények szabályozzák.

17. Változatok

17.1 Az oldal módosításával bármikor felülvizsgálhatjuk ezeket a felhasználási feltételeket.

17.2 A Business Broker Spain nem fogadja el a Feltételek Ön által történő módosítását, hacsak írásban nem állapodik meg. A Business Broker Spain nem köteles elfogadni az ilyen változást, és saját belátása szerint visszatarthatja azt.

18. Megjegyzések

18.1 A hirdetményeket postai úton kézbesíthetjük Regisztrált Irodánkba, a fentiek szerint.

18.2 A Business Broker Spain postai úton vagy e-mailben értesítést küldhet Önről. A közlemény a kiküldetés napjától vagy az e-mailben történő elküldés napjától lép hatályba.

19. Időtartam és felmondás

19.1 A jelen Feltételek azonnal kötelezik Önt, a Webhely használata Ön elfogadja azokat, csak akkor szüntethetők meg, ha;

- Megsérti az itt foglalt feltételeket

- A Business Broker Spain írásbeli értesítéssel, e-mailben vagy postai úton, 21 napos felmondási idővel megszünteti őket.

- Ön írásban postai úton értesíti a Business Broker Spanyolországot arról a szándékáról, hogy fel kívánja mondani a Koolista és saját maga közötti szerződéses megállapodást, kiegyenlíti a fennmaradó díjakat és 21 napos felmondási idővel.

20. Törvényes jogok

20.1 A jelen Feltételek nem tartalmazzák az Ön törvényes jogait.

21. Fizetés

21.1 A fizetést csak hitel- vagy betéti kártyával lehet elfogadni, amelyet a Business Broker Spain által biztosított vagy engedélyezett online rendszeren keresztül kell fizetni. A díjakat a Business Broker Spain bármikor, saját belátása szerint felfüggesztheti, saját belátása szerint. Kérjük, olvassa el a jelenlegi díjtáblázatunkat

Titoktartás, adatvédelem és adatvédelem

businessbrokerspain.com ("Business Broker Spain") az adatvédelmi célú "kezelő". Ez azt jelenti, hogy a Business Broker Spain összegyűjti és tárolja az Ön adatait, és eldönti, hogy azokat mire használja fel.

A Business Broker Spain bizalmasan kezeli az Ön adatait, és nem adja ki harmadik félnek, kivéve, ha:

Ön engedélyezte;

Szükséges a tőzsdei jegyzékbe vételi szolgáltatások részeként, amelyet a Business Broker Spain nyújt Önnek (szerződés teljesítése);

Törvény vagy a spanyol Business Broker szakmai szabályai előírják;

Szükséges a Business Broker Spain vagy harmadik fél jogos érdekei szempontjából (más szóval, a Business Broker Spain kényszerítően indokolja a nyilvánosságra hozatalát); vagy

Szükséges, hogy megvédje létfontosságú érdekeit, vagy egy másik személy érdekeit, azaz életet védjen.

A Spanyol Üzleti Bróker elsősorban az Ön adatait üzleti listázási szolgáltatások nyújtására használja fel. A Spanyol Business Broker az Ön adatait is felhasználja: számviteli és számlázási célokra; a jogi és szabályozási kötelezettségek teljesítése, valamint az üzleti tevékenység hatékony irányítása. A Business Broker Spain információkat is küldhet Önnek szolgáltatásairól vagy eseményeiről, amelyekről úgy gondolja, hogy érdekelhetik Önt. Lehetőséget kap arra, hogy leiratkozhasson e közlemények fogadásáról.

A Spanyolországi Üzleti Bróker más szakemberekkel, például ügyvédekkel, földmérőkkel, jelzálog-közvetítőkkel stb. Együttműködhet az ingatlanügy előrehaladásában, és szolgáltatásainak nyújtása érdekében szükség lehet rád vonatkozó információk közzétételére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Spanyol Üzleti Brókerrel, ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban.

Előfordul, hogy a Spanyolországi Üzleti Bróker munkájának egy részét más embereknek vagy vállalatoknak bízza meg szolgáltatásainak hatékonyságának és az ügyfélélmény javítása érdekében. Például a Business Broker Spain kiszervezheti harmadik fél telefonhívásait. A Business Broker Spain mindig átvilágítást hajt végre, és titoktartási megállapodásokat szerez az ilyen kiszervezett szolgáltatóktól. Ha további információt szeretne a Business Broker Spain kiszervezési megállapodásairól, vegye fel a kapcsolatot a Business Broker Spain céggel.

A Business Broker Spain levelezhet veled e-mailben, ha megadod a Business Broker Spain e-mail címet, kivéve, ha írásban azt tanácsolod nekünk, hogy nem kívánod, hogy a Business Broker Spain tegye meg. Tudomásul veszi, hogy az e-mail nem biztos, hogy biztonságos. Az e-mailt írásbeli levelezésként kezeljük, és a Spanyolországi Business Broker jogosult feltételezni, hogy az e-mail állítólagos feladója a tényleges feladó, és hogy az e-mailben említett kifejezett vagy hallgatólagos jóváhagyást vagy jogosultságot érvényesen megadták. Felhívjuk figyelmét, hogy a Business Broker Spain figyelemmel kísérheti és elolvashatja az Ön és a Business Broker Spain minden levélcímzettje között folytatott e-mailes levelezést az ellenőrzési tevékenységek részeként annak biztosítása érdekében, hogy betartsa az információkezelési és biztonsági irányelveit.

A Business Broker Spain célja, hogy kommunikáljon Önnel az Ön által igényelt módszerrel. Leggyakrabban ez írásban történik, de lehet, hogy telefonon, ha szükséges.

Ha a Business Broker Spain-nek fax vagy e-mail címet ad meg anyagküldés céljából, akkor felelősséggel tartozik annak biztosításáért, hogy az intézkedései kellően biztonságosak és bizalmasak legyenek az érdekeinek védelme érdekében. El kell mondania a Business Broker Spain-nek, ha ez a kommunikációs módszer nem biztonságos, hogy a Business Broker Spain alternatív módszert alkalmazhasson.

Az internet nem biztonságos, és fennállnak a kockázatok, ha bizalmas információkat küld ilyen módon, vagy ha a Business Broker Spain-t kéri erre. Felhívjuk figyelmét, hogy a Business Broker Spain által e-mailben küldött adatok nincsenek rendszeresen titkosítva.

A Business Broker Spain ésszerű lépéseket tesz számítógépes rendszereinek integritásának védelme érdekében azáltal, hogy az elküldött vagy fogadott e-maileken vírusokat szűr át. A Spanyol Üzleti Bróker elvárja, hogy ugyanezt tegye számítógépes rendszereivel is.

Nagyon valószínűtlen, hogy a Business Broker Spain megváltoztatja a bankszámla adatait az ügye során. A Business Broker Spain semmilyen esetben sem fog e-mailben kapcsolatba lépni Önnel, hogy elmondja, hogy adatai megváltoztak. Ha olyan értesítést kap, amely állítólag a Business Broker Spain cégtől származik, és amelyet gyanúsnak tart vagy aggályai vannak (bármennyire is csekélyek), akkor azonnal forduljon telefonon a Business Broker Spain-hez.

Amint ügye befejeződött, a Business Broker Spain az ügy lezárásától számított legalább 6 évig megőrzi nyilvántartásait az iratkezelő rendszereiben, a Business Broker Spain megőrzési időszakainak megfelelően. Ezen időszak letelte után a Business Broker Spain törli az iratokat elektronikus rendszereiből. Amint ez megtörtént, a nyilvántartásai már nem állnak rendelkezésre.

Ha magánszemély, akkor a következő jogokkal rendelkezik az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga - a Business Broker Spanyolországtól kérhet részleteket azokról a személyes adatokról, amelyeket a Business Broker Spain tart Önnel kapcsolatban;

Jog tiltakozni a feldolgozás ellen - elmondhatja a Business Broker Spain-nek, hogy azt szeretné, ha abbahagyná a személyes adatainak feldolgozását;

Jog kifogásolni az automatizált egyéni döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást is - kifogásolhatja, hogy a Spanyol Business Broker kizárólag számítógépes rendszer használatával hozzon döntéseket rólad emberi megfontolás nélkül. A spanyol Business Broker jelenleg nem ezt teszi;

A helyesbítéshez való jog - felkérheti a Business Broker Spanyolországot, hogy javítsa ki az Önre vonatkozó személyes adatait, mert úgy gondolja, hogy pontatlanok;

Törléshez való jog - kérheti a Business Broker Spanyolországot, hogy törölje a rólad szóló személyes adatokat;

A feldolgozás korlátozásának joga - elmondhatja a Business Broker Spain-nek, hogy csak bizonyos okokból szeretné használni az Ön személyes adatait.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fent leírt jogok nem abszolút jogok (nem automatikusan megadandó jogok), mivel a Spanyol Business Brokernek mérlegelnie kell, hogy vannak-e olyan okok, amelyek miatt nem tud eleget tenni az Ön kérésének. Például a Business Broker Spain nem tudja törölni azokat az adatokat, amelyeket törvényileg köteles megőrizni. A Business Broker Spain értesíti Önt, ha nem tudja teljesíteni az Ön kérését, és ennek okát (ahol indokolt ezt az információt Önnek nyilvánosságra hozni).

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben hozzájárulását adja a Business Broker Spain-hez személyes adatainak felhasználásával, akkor bármikor jogosult visszavonni a beleegyezését. Ezt úgy teheti meg, hogy tájékoztatja az értékesítési ügynököt, vagy kapcsolatba lép a Business Broker Spain kijelölt adatvédelmi vezetőjével.

Bizzlista Colin Wilkinsont nevezte ki adatvédelmi vezetőjévé, és felveheti vele a kapcsolatot az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések vagy kérdések megvitatása céljából a colin@businessbrokerspain.com címen.

22 Visszajelzés, észrevételek és panaszok

22.1 Mindig arra törekszünk, hogy javítsuk és üdvözöljük a szolgáltatásainkkal kapcsolatos visszajelzéseket vagy általános észrevételeket.

Köszönjük, hogy meglátogatta weboldalunkat.

Adatok összehasonlítása

Összehasonlítás